p3

Alle Horslyx-produkter er produsert i henhold til BETA NOPS-koden. Universal Feed Assurance Scheme (UFAS) og British Equestrian Trade Association (BETA) har introdusert to tilsagnsordninger utviklet for å redusere risikoen for naturlig forekommende forbudte substanser (Naturally Occurring Prohibited Substances, NOPS) i hestefôr. Dette reduserer risikoen for diskvalifisering fra konkurranse ved tilfeldig fôring av naturlig forekommende forbudte substanser.

Richard Nichol Showjumping Hickstead