Enkelt uttryckt är fång en inflammation i hovens lamellrand som orsakar smärta och hälta. Svårighetsgraden varierar från lätt obehag till mer extrem smärta som gör det omöjligt för hästen att stå upp.

Symptom på fång
Akut fång kan uppstå plötsligt. Symptomen inkluderar svår hälta, särskilt vid förflyttning i cirkel eller på hårt underlag, motvilja till skritt och en ökad digitalpuls i hoven. Hästen kan luta sig bakåt när den står för att minska trycket på framhovarna, eller ligga ned med ovilja att resa sig.

Kronisk fång ger pågående symptom, vilka i allmänhet beror på återfall från tidigare problem. Man kan upptäcka tillväxtringar runt hovväggen – ett tecken på tidigare episoder av fång – och hästen kan utveckla en stor kam.

Om du misstänker att din häst lider av fång ska du omedelbart kontakta veterinär. När du har en diagnos kan du börja införa de olika stegen för att förebygga och hantera denna försvagande  åkomma.

 Varför fång?  

Fång orsakas nästan alltid av rubbad ämnesomsättning som kan utlösas av olika omständigheter, bland annat svår sjukdom, långvarigt bruk av mediciner som kortikosteroider, svår skada på hoven eller oftast på grund av dieten, antingen betesrelaterad fruktanöverbelastning eller för höga stärkelsenivåer i dieten.

Visste du detta?

Forskning indikerar att en stor andel av de hästar som lider av fång har ett underliggande hormonellt problem, där de vanligaste är EMS (Equine Metabolic Syndrome) och Cushings syndrom. Dessa kan diagnostiseras med ett blodtest. Om du misstänker att din häst lider av någon av dessa åkommor ska du omedelbart kontakta veterinär.

HANTERA EN LAMINITISBENÄGEN HÄST

Horslyx innehåller en lång rad vitaminer, mineraler och spårelement som kompenserar näringsbristerna i en foderbaserad diet. Den välsmakande, väderbeständiga och kostnadseffektiva slickstenen ger en naturlig, långsam utfodring som minskar risken för sockertoppar. Näringsintag ofta och i små mängder medför att näringsämnena absorberas i tunntarmen och inte rubbar mikroflorabalansen i grovtarmen.

För hästar och ponnyer som har anlag för fång eller är överviktiga finns det steg du kan vidta för att hantera och förebygga åkomman…

  • Övervaka hästens eller ponnyns gräsintag – det kan ske genom kortare betesperioder, bete av lägre kvalitet, användning av munkorg eller stripbetning.
  • Försök reducera mängden spannmål i hästens foder eftersom det minskar intaget av stärkelse.
  • Många hästar med anlag för fång kräver en lågkaloridiet med mycket fibrer, men vissa hästar har högre energibehov. Om så är fallet kan du välja produkter som olja, alfalfa och sockerbetor, eftersom de innehåller små mängder stärkelse så att energin frigörs långsamt.
  • När hästens kropp är utsatt för stress vill du förstås inte öka kaloriintaget, men de behöver fortfarande stöd för att underlätta återhämtningen. Genom att säkerställa att de erhåller nödvändiga vitaminer, mineraler, spårämnen och antioxidanter får de byggstenarna för att uppnå optimal hälsa.
  • Se till att en hovslagare regelbundet behandlar hästens hovar och komplettera dieten med ingredienser som stimulerar hovtillväxten, däribland biotin, metionin och zink.

Visste du detta?

Att övervaka födointaget hos hästar med anlag för fång är nyckeln till säkerhet vid utfodring med Horslyx. Om du reducerar fodergivan bör du inte ge din häst fri tillgång till Horslyx, eftersom risken för överkonsumtion är större hos en hungrig häst. Ett enkelt sätt att reducera intaget av Horslyx är att använda Horslyx 5 kg-hållare med begränsningsspärrar.