För att uppnå optimal, kostnadseffektiv nytta av din Horslyx rekommenderar vi gradvis introduktion i hästens diet. När din häst har accepterat Horslyx som en del av den dagliga rutinen kan fri tillgång tillåtas. När du introducerar Horslyx kan det vara nödvändigt att övervaka hästens konsumtion. Med obegränsad tillgång kan vissa hästar äta mer än den rekommenderade mängden. Då kan det vara nödvändigt att begränsa tillgången till Horslyx.

STORLEKEN PÅ DJURET INTAGSNORM 5 kg RÄCKER CIRKA 15 kg RÄCKER CIRKA
Ponny 300 kg 200 g per dag 25 dager 75 dager
Hast 500 kg 250 g per dag 20 dager 60 dager
Stor hast 700 kg 300 g per dag 17 dager 50 dager

Horslyx är avsett för utfodring vid sidan av grovfoder (gräs/hö/hösilage). Din häst bör helst ha fri tillgång till grovfoder . Vi rekommenderar att din häst/ponny aldrig ska lämnas utan foder mer än 4 timmar och inte längre än 1 timme om den är i arbete.

För hästar med högre energibehov kan Horslyx användas tillsammans med spannmålsfoder och kaloririkt fiberfoder.

Intaget kan variera beroende på arbetsbelastning, djurets storlek, kvalitet och mängd på de foder som ges.

Låt alltid din häst ha tillgång till rent, friskt vatten.

Hur tilldela Horslyx

Så här ger du Horslyx  Vi rekommenderar följande metoder vid utfodring med Horslyx…

  • 80 kg Horslyx är idealisk för hästgrupper i hage.
  • 15 kg Horslyx är avsett att användas i stallet och hagen tillsammans med Horslyx 15 kg-hållare.
  • 5 kg Horslyx är avsett att användas i stallet, hagen och transportvagnen tillsammans med Horslyx 5 kg-hållare.
  • 650 g Mini Horslyx är avsett att ges för hand.

Ställ alltid ut minst två byttor av Horslyx när det finns fler än en häst i gruppen för att undvika att de kivas om det.

Lämplighet:

  • Lämplig för alla hästar och ponnyer oavsett ålder, ras och arbetsbelastning.
  • Lämplig för hästar och ponnyer med anlag för fång när det introduceras på rätt sätt.
  • Observera att om en häst eller ponny ges begränsade fodergivor bör även tillgången till Horslyx begränsas för att undvika överkonsumtion. Mer information om hästar och ponnyer med fång finns i avsnittet ”Orolig för socker” och ”Orolig för fång”.
  • Att ge din häst Horslyx har liten eller ingen effekt på hästens energinivå förutsatt att det rekommenderade intaget följs.
  • INNEHÅLLER KOPPAR – FÅR INTE GES TILL FÅR