Produkty Horslyx Balancer nabízejí jedinečný a přirozený způsob vyvážení výživy vašich koní.

Produkty Horslyx Balancer jsou vyrobeny tak, aby byly pro koně nebo poníky co nejpřirozenější, a měly by být tedy podávány postupně. To znamená, že váš kůň by měl mít neustále přístup k produktu, aby si mohl sám zvolit, kdy potřebuje přísun vitaminů a minerálů a vyvážit jakékoli nedostatky z pastvy nebo píce. Tento systém napodobuje chování koní a poníků ve volné přírodě a pomáhá jejich zažívacímu systému fungovat s maximální účinností.

Stejně jako u každého nového produktu doporučujeme zavádět produkt Horslyx Balancer do stravy postupně a sledovat rychlost příjmu. V prvním týdnu doporučujeme nechat koně s produktem Horslyx asi 10 minut denně. Poté lze tuto dobu prodloužit zhruba na půl hodiny až hodinu. Spotřebu lze jednoduše sledovat pomocí držáku 5 kg, který umožňuje omezení příjmu. Jakmile si váš kůň nebo poník zvykne na produkt Horslyx Balancer, jeho spotřeba klesne a můžete produkt ponechat volně; koně se budou krmit přirozeně, když potřebují.

Produkty Horslyx Balancer jsou určeny ke konzumaci společně s pící (tráva/seno/senáž). V ideálním případě by měl mít váš kůň volný přístup k píci. Doporučujeme však, aby kůň/poník nebyl ponechán nikdy déle než 4 hodiny bez píce. Pokud se jedná o pracovního koně, pak maximálně 1 hodinu.

U koní s vyššími nároky na energii je možné produkt Horslyx podávat spolu s obilovinovými krmivy a vysoce kalorickými krmivy s vlákninou.

Dávky se mohou lišit na základě pracovní zátěže, velikosti zvířete, kvality a množství píce a dalšího podávaného krmiva.

Vždy zajistěte koním přístup k čisté pitné vodě.

Jak krmit produkty Horslyx Balancer

Aby bylo možné produkt Horslyx Balancer maximálně využít, doporučujeme následující metody krmení…

  • 80kg balení produktu Horslyx Balancer je ideální pro skupiny koní na louce, aby byl zajištěn přísun základních vitaminů a minerálů. 40kg balení je k dispozici pouze ve vývozních zemích.
  • 15kg balení produktu Horslyx Balancer je určeno pro použití s držákem Horslyx 15 kg.
  • 5kg balení produktu Horslyx Balancer je určeno pro použití s držákem Horslyx 5 kg.
  • 650g balení produktu Mini Horslyx je určeno ke krmení z ruky a je ideální jako rozptýlení nebo odměna.

Pokud máte více než jednoho koně, poskytněte jim vždy minimálně dvě balení produktu Horslyx Balancer, abyste se vyhnuli žárlení.

Vhodnost:

  • Vhodné pro všechny koně a poníky bez ohledu na věk, plemeno a pracovní zátěž. Produkty Horslyx Balancer jsou určeny pro všechny koně. Zajistíte jim přísun správného množství vitaminů a minerálů ve stravě a přirozený režim krmení.
  • Produkty Horslyx Balancer mají nízký obsah škrobu a jsou vhodné pro koně a poníky náchylné na laminitidu. Stejně jako u všech koní a především u koní náchylných na laminitidu by měly být nové produkty do stravy vždy zaváděny pomalu- Doporučujeme také, aby měl kůň na počátku produkt Horslyx Balancer k dispozici vždy jen na 10 minut. Tuto dobu lze postupně prodlužovat, jakmile si kůň nebo poník na produkt zvykne a jakmile se stane součástí běžné stravy.
  • Pokud má kůň nebo poník omezený poměr píce, doporučujeme omezit také přístup k produktu Horslyx, aby nedošlo k nadměrné spotřebě. Další informace o krmení koní nebo poníků náchylných na laminitidu najdete v části „Koně a poníci náchylní na laminitidu“.
  • Produkty Horslyx Balancer neobsahují obiloviny, které některým koním způsobují neklid. Správné krmení s doporučenou dávkou produktu Horslyx Balancer nevyvolává u koní neklid ani nervozitu. Zajištění správného množství vitaminů a minerálů je dobrá cesta, jak udržet zvíře zdravé a v kondici.
  • OBSAHUJE MĚĎ – NEPODÁVEJTE OVCÍM