15kg Horslyx Holder with a 15kg Horslyx Holder fitted

Horslyx 15KG Holder

15kg Horslyx är avsett att användas i stallet eller hagen tillsammans med Horslyx 15kg-hållare.

Mer information finns i instruktionsvideon på: