p3

Alla Horslyx-produkter är tillverkade i enlighet med BETA NOPS-normen. UFAS (The Universal Feed Assurance Scheme) och BETA (The British Equestrian Trade Association) har infört två kvalitetssäkringsplaner utformade för att minska risken för NOPS (Naturally Occurring Prohibited Substances – naturligt förekommande förbjudna ämnen) i hästfoder, för att på så sätt minska risken för diskvalificering från tävling om man av misstag ger ett naturligt förekommande förbjudet ämne.

Richard Nichol Showjumping Hickstead