p3

Všetky Horslyx výrobky sa vyrábajú v súlade s BETA NOPS kódom. Britská jazdecká asociácia (BETA) predstavila NOPS systém overovania, ktorý je navrhnutý tak, aby sa znížilo riziko prirodzene sa vyskytujúcich zakázaných látok (NOPS) v krmive pre kone, teda znižuje riziko vylúčenia zo súťaže pri náhodnom podávaní akýchkoľvek prirodzene sa vyskytujúcich zakázaných látok.

Richard Nichol Showjumping Hickstead